Menu:

Διακήρυξη
Το άνθος της Μαθηματικής Άνοιξης
Εγγραφή νέων μελών στην ΕΜΕ
Ταμειακές ρυθμίσεις μελών
Οδηγίες Ψηφοφορίας
Φίλοι της Μαθηματικής Άνοιξης
Εκλογές 2017
Εκλογές 2019
Εκλογές 2021

 

Επικοινωνία:

Email
Facebook

Σύνδεσμοι:

Αφίσα


H Μαθηματική Άνοιξη για τις εκλογές της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

Ανακοίνωση ΑνακοίνωσηΣυμμετοχή στις εκλογές της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας

 Διακήρυξη της Μαθηματικής Άνοιξης

για τις εκλογές της ΕΜΕ στις 17 Μαρτίου 2019

Η Μαθηματική Άνοιξη, το ευρύ ανανεωτικό ρεύμα στην ΕΜΕ, το οποίο συσπειρώνει σημαντικό μέρος μαχόμενων μαθηματικών, διεκδικεί και σε αυτές τις εκλογές την υποστήριξη των θέσεων της και την προτίμηση με την ψήφο σας. Οι βασικές επιδιώξεις της Μαθηματικής Άνοιξης είναι:

Αξιοποίηση όλων των δυνάμεων της ΕΜΕ με αξιοκρατία και διαφάνεια.

Θεσμοθέτηση της παρεμβατικής δυνατότη- τας της ΕΜΕ στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική και διαδικασία όσον αφορά τη Μα- θηματική Εκπαίδευση.

Ανάσχεση στην υποβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση.

Εμπλουτισμός των επιμορφωτικών δράσεων της ΕΜΕ για εκπαιδευτικούς Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκσυγχρονισμός της ποιότητας των περιοδικών και των εκδόσεων της ΕΜΕ τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο. Αποδέ- σμευση τους από την «υποχρέωση» για επα- ναλαμβανόμενη κατ’ έτος ατελείωτη ασκησιολογία και ανάδειξη της ομορφιάς και της χρησιμότητας των μαθηματικών.

Ενθάρρυνση και βοήθεια συναδέλφων σε όσο γίνεται περισσότερα Παραρτήματα για πραγματοποίηση μαθημάτων σε ετήσια βάση σε μαθητές που αγαπούν τα μαθηματικά, ανεξάρτητα από το αν θέλουν να συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς της ΕΜΕ.

Ετήσιο Συνέδριο της ΕΜΕ, με διευρυμένες επιτροπές και θεματολογία.

Διεύρυνση της παρουσίας της ΕΜΕ στην κοινωνία με εξωστρεφείς δραστηριότητες και συνεργασίες με φορείς.

Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία στην ΕΜΕ ενός κλίματος συνεργασίας ανανέωσης και εξωστρέφειας μέσα στο οποίο θα μπορέ- σουν να προσέλθουν, να ενεργοποιηθούν και να συμβάλλουν δημιουργικά όλοι και όλες οι συνάδελφοι μαθηματικοί. Όλοι, ανεξαρτήτως παρατάξεων, μπορούν και οφείλουν να προσφέρουν.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη βοήθεια από το μεγάλο, αναξιοποίητο σήμερα, δυναμικό των Ελλήνων μαθηματικών όπου κι αν αυτοί εργάζονται: στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε χώρους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς στους οποίους τα Μαθηματικά εφαρμόζονται (Μηχανική, Οικονομία, Πληροφορική, Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική) αλλά και στις τέχνες, τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι και δημιουργικοί συνάδελφοι μαθηματικοί  οι  οποίοι  θα  ήταν  πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια αναβάθμισης και ανανέωσης.

Στόχος μας είναι κάθε μαθηματικός, όπου και αν δραστηριοποιείται, να θεωρεί ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι ο φυσι- κός του χώρος και ότι οι δραστηριότητές της τον αφορούν, είναι χρήσιμες και έχουν κάτι να του προσφέρουν.

Πιο αναλυτικά:

Στοχεύουμε σε μια αποκεντρωμένη Μαθηματική Εταιρεία, στην οποία τα Παραρτήματα θα έχουν έναν ουσιαστικά αναβαθμισμένο ρόλο, με δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΜΕ. Γι αυτό υποστηρίζουμε την αλλαγή του καταστατικού ώστε η ψηφοφορία για την εκλογή της Διοίκησης της ΕΜΕ να γίνεται είτε με κάλπες σε όλα τα παραρτήματα, είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει ν’ απαλλαγούμε από την επισφαλέστατη επιστολική ψήφο (και το κόστος της).

Το ενδιαφέρον της ΕΜΕ για τα Προγράμματα Σπουδών και για τα Σχολικά Βιβλία, θέματα στα οποία έχουν σημειωθεί δια- χρονικά ατυχείς πρωτοβουλίες προερχόμενες από την Πολιτεία, πρέπει να είναι σταθερό, τεκμηριωμένο, και να βασίζεται σε δικές της έγκυρες μελέτες. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε ουσιώδες να υπάρξει ένα διαρκές συμβούλιο με εκπροσώπους των Μαθηματικών Τμημάτων που θα ασχολείται με τα θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης με την συνδρομή άλλων συναδέλφων εγνωσμένης εμπειρίας και ειδημοσύνης. Προτείνουμε η ΕΜΕ να συγκροτήσει παρατηρητήριο για την διαχρονική καταγραφή των μαθηματικών ικανοτήτων και των επιδόσεων των μαθητών. Πιστεύουμε ότι, με αυξημένο το κύρος της η ΕΜΕ θα μπορέσει να κατακτήσει έναν θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο, κάτι που όπως ελπίζουμε θα αποτρέψει στο μέλλον ατυχείς έως καταστροφικές πρωτοβουλίες όπως αυτές που βιώνουμε την τελευταία χρονιά.

Αποτελεί κοινό  τόπο  η  διαπίστωση για υποβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος Μαθηματικών στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Βασικός μας στόχος είναι η σοβαρότερη αντιμετώπιση των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο, όπου τίθενται οι βά- σεις της Μαθηματικής σκέψης. Εντελώς αναγκαία και ελάχιστη προϋπόθεση και στόχος που η ΕΜΕ οφείλει να διεκδικήσει ανυποχώρητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να εξετάζονται οι υποψήφιοι δάσκαλοι στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μαθηματικά. Θεωρούμε εξίσου αυτονόητο καθήκον τη διεκδίκηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποκλειστικά από απόφοιτους των Μαθηματικών τμημάτων.

Η σεμιναριακή δραστηριότητα της ΕΜΕ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εμπλουτισθεί και να ενταθεί και να μην έχει σε καμία περίπτωση ως πρωταρχικό κίνητρο την οικονομική της ενίσχυση. Συνιστά μια επιβεβλημένη και αναντικατάστατη αρωγή της ΕΜΕ προς τα μέλη της. Ειδικά στην εποχή μας, που είναι αναγκαία η διαρκής επιμόρφωση πάνω σε διαφορετικά πεδία και για ετερόκλητους λόγους, θα πρέπει να στηριχθεί και να επεκταθεί ο θεσμός αυτός με κάθε τρόπο. Προ- τείνουμε να καθιερωθούν σειρές μαθημάτων- σεμιναρίων για θέματα που άπτονται του εν- διαφέροντος των συναδέλφων και των δύο βαθμίδων της Εκπαίδευσης.

Σχετικά με τις εκδόσεις της ΕΜΕ, η Μαθηματική Άνοιξη επέμεινε στην εκ βάθρων ανανέωση των περιοδικών συμβάλλοντας στη διοργάνωση μιας πολύ πετυχημένης σχετι- κής Ημερίδας, τα αποτελέσματα της οποίας θέλουμε να αξιοποιηθούν. Οι εκδόσεις της ΕΜΕ θέλουμε να έχουν υψηλή ποιότητα, σύγχρονη  ελκυστική εμφάνιση  και  αισθητική, με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και στήριξη από έναν ελκυστικό διαδρα- στικό ιστότοπο της ΕΜΕ. Μια αχτίδα αισιοδοξίας είναι η πρόσφατη αναμόρφωση του Δελτίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η οποία απέδωσε και αποδίδει καρπούς γιατί η Συντακτική του Επιτροπή προέκυψε με συνεργασία, και προς τιμήν της, σταθερά λειτουργεί με απόλυτα επιστημονικά και αξιοκρατικά κριτήρια διαφυλάσσοντας σθεναρά την ανεξαρτησία της από κάθε παρεμβατική απόπειρα. Στηρίζουμε και θα στηρίξουμε στο Δ.Σ αυτή την αξιόλογη προσπάθεια  για όποιο θέμα ήθελε προκύψει. Εξίσου σημαντικό θεωρούμε και το πεδίο των βιβλίων και ηλεκτρονικών εκδόσεων της ΕΜΕ, των οποίων το επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο. Οι εκδόσεις, περιοδικές και μη, αλλά και ο ιστότοπος της ΕΜΕ, οφείλουν να αφιερωθούν, πέραν των άλλων, και στην εκλαΐκευση των Μαθηματικών και των πολυποίκιλων και πολυθεματικών εφαρμογών τους σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ιδιαιτέρως σημειώνουμε την ανάγκη ψηφιακής πρόσβασης στην πολύτιμη βιβλιοθήκη της ΕΜΕ.

Οι σχολικοί μαθηματικοί διαγωνισμοί είναι μια σημαντική δραστηριότητα της ΕΜΕ με ανάγκη αναδιαμόρφωσης, αλλά και αντι- μετώπισης προβλημάτων εγκυρότητας και αξιοπιστίας στον διαγωνισμό “Μικρός Ευκλείδης”. Για το νέο διαγωνισμό “Πυθαγόρας”, που προωθείται τελευταία, αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιμείνουμε να διασφαλιστούν εξ’ αρχής. Είναι δεδομένο ότι η ψυχολογία και η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τα Μαθηματικά, σε μικρές ιδιαίτερα ηλικίες μέσα από τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς της, θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της ΕΜΕ. Οι διαγωνισμοί πρέπει να έχουν πτυχώσεις, να χαρακτηρίζονται από ελκυστική, δροσερή, ευφάνταστη και διεγερτική θεματολογία, ώστε όχι απλώς να εντοπίζουν τα μαθηματικά ταλέντα, αλλά και να συμβάλλουν στην διάδοση των Μαθηματικών για όλους. Σε αυτά τα πλαίσια προτεί- νουμε και την καθιέρωση ενός τουλάχιστον Θερινού Σχολείου σε κάθε Διοικητική Πε- ριφέρεια της χώρας με τη συνεργασία των περιφερειακών Παραρτημάτων της ΕΜΕ.

Το ετήσιο Συνέδριο έχει πλέον καθιερωθεί ως μια εκδήλωση της Μαθηματικής Εταιρείας με μαζική συμμετοχή, ωστόσο χρειάζεται σοβαρές βελτιωτικές παρεμβάσεις ώστε να παίξει το ρόλο που πρέπει και μπορεί να παίξει. Προτείνουμε να υπάρχει η δυνατό- τητα να προτείνονται από ομάδες Μαθημα- τικών συνεδρίες για συγκεκριμένα θέματα, οι οποίες, εφόσον εγκριθούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, να συ- μπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμά του και να διοργανώνονται από τις ίδιες τις ομάδες. Προτείνουμε παράλληλη διεξαγωγή και Πα- νελλήνιου Φοιτητικού Μαθηματικού Συνε- δρίου (με υψηλά standards στις κρίσεις των εργασιών). Όπως φάνηκε από το τελευταίο 35ο Συνέδριο (με τα πολλά οργανωτικά προβλήματα), όπου για πρώτη φορά διεξήχθη παράλληλα και το Πρώτο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο, ένα τέτοιο εγχείρημα έχει σοβαρές προοπτικές επιτυχίας και θα καλύψει όλο το φάσμα των με τα Μαθηματικά εμπλεκομένων. Τα συνέδρια της ΕΜΕ θα πρέπει να διευρύνουν τους ορίζοντες και τη συνεργασία με αδελφές μαθηματικές εταιρείες, ιδιαίτερα με την Κυπριακή που ως τώρα η παρουσία της περιορίζεται ουσιαστικά σε ένα απλό παρών ή σε ελάχιστες εργασίες μερικών Κυ- πρίων συναδέλφων.

Η ΕΜΕ θα πρέπει να καθιερώσει δια- δικασίες ανάδειξης και επιβράβευσης καλών μαθηματικών πρακτικών που να καλύ- πτουν όλο το φάσμα της σχολικής και εξωσχολικής μαθηματικής παιδείας.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας για τη σημασία των Μαθηματικών, προτείνουμε η ΕΜΕ να καθιερώσει υψηλού κύρους τακτές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες μαθηματικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατανοητές από το ευρύ κοινό, οι οποίες θα καταγράφονται και θα είναι προσβάσιμες από όλους σε ένα αποθετήριο. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι  η  ΕΜΕ  θα  πρέπει  να  στηρίξει  επιμέρους μικρές ή μεγαλύτερες δράσεις όπως θεματικές ομάδες, συναντήσεις, παρουσιάσεις, workshops και λοιπά που σχετίζουν τα Μαθηματικά με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η Μουσική, η Αρχιτεκτονική, η Λογοτεχνία, η Φιλοσοφία κ.λ.π.

 

Εν κατακλείδι, στη Μαθηματική Άνοιξη επιθυμούμε κάθε άνθρωπος που χρησι- μοποιεί τα Μαθηματικά με οποιονδήποτε τρόπο, να θεωρεί αυτονόητη τη ενεργό συμ- μετοχή του σε αυτήν την επιστημονική συλλογικότητα που λέγεται Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Η καίρια παρουσία των Μαθηματικών σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων δίνει στην ΕΜΕ την ευκαιρία να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην ελληνική επιστημονική, εκπαιδευτική, και πολιτιστική κοινότητα ως κύριος φορέας των Μαθηματικών στη χώρα μας. Και ένα διαχρονικό ερώτημα που τώρα, εν όψει των εκλογών της 17ης Μαρτίου, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, είναι το αν η ΕΜΕ ανταποκρίνεται σε αυτό της τον ρόλο.

Το 2018, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία έκλεισε εκατό χρόνια ζωής! Αυτή η επέτειος υπήρξε, ανάμεσα και σε άλλες, μια βασική αφορμή προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας να υιοθετήσει πρόταση και να ανακηρύξει το 2018 ως “Έτος Μαθηματικών”, ήδη από το Νοέμβριο του 2016. Οι ευτυχείς αυτές συγκυρίες, δηλαδή τόσο το ιωβηλαίο της ΕΜΕ όσο και η ανακήρυξη του 2018 ως “Έτος Μαθηματικών”, έδωσαν το έναυσμα για μια σειρά δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Πιστεύουμε όμως ότι αυτές οι δραστηριότητες πολύ απεί- χαν από τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες που οι συγκυρίες απαιτούσαν και ευνοούσαν αντίστοιχα.

Η ΕΜΕ ενώ ξεκίνησε με ένα ευρύ προβληματισμό, κάτω και από τις πιέσεις και προτάσεις της Μαθηματικής Άνοιξης, δημιουργώντας έναν σχετικά ευρύ κύκλο επιτροπών για προώθηση και υλοποίηση δράσεων ήδη από τη διετία 2016 - 17, στη συνέχεια μουδιασμένη και δυσκίνητη, άφησε το χρόνο να κυλήσει κάνοντας τα ελάχιστα που θα μπορούσε να κάνει. Η έχουσα την ευθύνη παράταξη, ως έχουσα την απόλυτη πλειοψηφία στο Δ.Σ ελέω καταστατικού και όχι μόνο, ποδηγετώντας κάθε επιτροπή δράσης, πρακτικά δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να κινητοποιήσει σχεδόν καμία. Ουσιαστικά, η διοικούσα παράταξη στραγγάλισε (γιατί άραγε;) την ευκαιρία που είχε να προβάλλει τα Μαθηματικά και τη σημασία τους, όχι μόνο στην ευρύτερη κοινωνία, που αυτό θα έπρεπε να επιδιώξει κατά προτεραιότητα και με επιμονή, αλλά ούτε καν στο χώρο της Εκπαίδευσης. Ελάχιστα Παραρτήματα και ελάχιστοι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, μη έχοντας ένα μπούσουλα και κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις αλλά ούτε και βοήθεια από την ΕΜΕ, προέβησαν σε κάποιες καλές διοργανώσεις. Δυστυχώς ένα ηχηρό μήνυμα περί της αξίας και της σημασίας των Μαθηματικών στις μέρες μας, αλλά και της δυνατότητας που μπορούν να δώσουν για ανάπτυξη και αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, δεν μπόρεσε να περάσει και να διαχυθεί ούτε καν στο μαθητικό μας πληθυσμό. Τα μειωμένα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών στους Διαγωνισμούς, κατά την προηγούμενη χρονιά αλλά και η παντελής αδιαφορία τους για τα περιοδικά ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α & Β’, που σ’ εκείνους απευθύνονται, μπορεί κάποιος να πει πως είναι δείκτες της αποτυχίας της πλειοψηφούσας στην ΕΜΕ παράταξης να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ένας σημαντικός αριθμός προτάσεων της Μαθηματικής Άνοιξης βρήκαν συμπαγή βράχο απέναντι τους την πλειοψηφία του Δ.Σ. Μοναδική εξαίρεση σ’ αυτή την ακατανόητη καθεστωτική νοοτροπία αποτέλεσε η αποδοχή της πρότασής μας για διοργάνωση του Πρώτου Συνεδρίου των απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (FCGM). Μια διοργάνωση που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα που έχει υπάρξει από συστάσεως της ΕΜΕ. Η επιτυχία, η εμβέλεια και η προσφορά στη σπουδάζουσα και ασχολούμενη με την έρευνα νέα γενιά μαθηματικών, αυτού του Συνεδρίου, έδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη δυναμική που μπορεί να έχει η συνεργασία και η συστράτευση των δυνάμεων που διαθέτει η ελληνική μαθηματική κοινότητα. Και μόνο η πρόταση αλλά και η συμβολή στην πραγματοποίηση του γεγονότος αυτού να πιστωθεί στη Μαθηματική Άνοιξη, είναι αρκετό να δικαιολογήσει τόσο την ύπαρξη της, όσο και τη διεκδίκηση της ψήφου των Ελλήνων μαθηματικών στις Εκλογές στις 17 Μαρτίου 2019.

Σ’ αυτές τις εκλογές η Μαθηματική Άνοιξη, συνδυασμός πολυσυλλεκτικός και ανεξάρτητος με ξεκάθαρες αρχές, και με σημαντική την παρουσία της Νέας Γενιάς μαθηματικών  στο  ψηφοδέλτιο  της,  διεκδικεί να εκπροσωπηθεί στο Δ.Σ της Μαθηματικής Εταιρείας περισσότερο ενισχυμένος από την προηγούμενη, πρώτη της εμφάνιση, προβάλλοντας συγκροτημένες θέσεις με στόχο την εξωστρέφεια, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την ανανέωση και τη συσπείρωση στην ΕΜΕ όλων των μαθηματικών, σε όποιο χώρο και αν εργάζονται.

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ες, για τους λόγους που εκθέσαμε, η Μαθηματική Άνοιξη θεωρεί πως δικαιούται να προσδοκά τη στήριξη σας στις Εκλογές στις 17 Μαρτίου. Στηρίζοντας τη Μαθηματική Άνοιξη στηρίζετε την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ώστε, στο ξεκίνημα της δεύτερης 100-ετίας της, με συνεργασία, ενότητα, εξωστρέφεια, αναβάθμιση και διεύρυνση, να κάνει επιτέλους ένα βήμα μπροστά στο να γίνει Μαθηματική Εταιρεία όλων των μαθηματικών, για τα ίδια τα Μαθηματικά, για τους νέους μας, για όλη την κοινωνία.

 

Συνδυασμός Μαθηματικής Άνοιξης


 

 Υποψήφιοι για Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δημόσια Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΔΗΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΔΟΡΓΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΚΑΤΣΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΚΑΨΗ  ΘΕΜΙΣ, Ιδιωτική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ  ΜΙΛΤΟΣ,  Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ   ΑΝΤΩΝΗΣ,   Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΡΟΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΣΠΑΘΑΡΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,   Τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, Επικεφαλής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Οργάνωσης Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε.) Συνεργάτης Καθηγητής στη Βαθμίδα του Επίκουρου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Υποψήφιοι για Εξελεγκτική Επιτροπή

ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δημόσια Δευτερο βάθμια Εκπαίδευση

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση